• footer_bg-(8)

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ

Thỏa thuận dịch vụ - Ningbo Ecotrust Machinery Co., Ltd.

Với mục đích đảm bảo rằng các máy đúc khuôn của bạn nhận được mức độ chăm sóc tối ưu, Ecotrust đưa ra hợp đồng bảo trì để giữ cho thiết bị của bạn được bảo hành sau khi kết thúc bảo hành.

Sau khi mua máy đúc khuôn của bạn, bạn sẽ được bảo hành 14 tháng bao gồm phụ tùng thay thế và nhân công, bao gồm:

1. Dịch vụ qua điện thoại thường xuyên, phòng ngừa.

2. Cài đặt tại chỗ. Kỹ thuật viên được chỉ định để giúp khách hàng cài đặt máy và chạy thử nếu cần thiết. (Người mua phải chịu tất cả chi phí đi lại và trả 100 USD cho mỗi kỹ thuật viên mỗi ngày dịch vụ)

3. Nếu bộ phận máy bị hỏng khi vượt quá thời gian bảo hành, khách hàng có thể mua phụ tùng thay thế từ chúng tôi (bao gồm cả việc trả phí vận chuyển).

4. Cập nhật phần mềm, bảo trì sửa chữa, các chuyến thăm dịch vụ theo kế hoạch.

5. cung cấp dịch vụ OEM, cung cấp dịch vụ thiết kế, cung cấp nhãn người mua.